تمدید گواهینامه های‌ بین‌المللی استاندارد مدیریت کیفیت توسط سپهرپلاستیک پدیده

گواهینامه های “سیستم مدیریت کیفیت”، “مدیریت زیست محیطی” و “مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان” که توسط شرکت سپهرپلاستیک پدیده از سوی شرکت CERTROME ایتالیا اخذ شده بود، در شهریور سال 99 تمدید شد.

گواهینامه های بین المللی مدیریت کیفیت به شرح ذیل می باشند:

*گواهینامه ISO9001-2015 (سیستم مدیریت کیفیت)
*گواهینامه ISO14001-2015 (سیستم مدیریت زیست محیطی)
*گواهینامه 2018-ISO 10002 (سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان)